Bloemetje in de wijk

Inhoud

In mei heeft Wijkteam West 100 plantjes besteld om deze uit te delen in de wijk. Het doel was om een opsteker te brengen en zicht te krijgen van de binding tussen buren in verschillende delen in Groot West. Met twee personen, bestaande uit teamleden of netwerk (woonconsulente WOCOM en buurtbeheer COMPAEN), hebben we straten uitgekozen en op een willekeurig adres aangebeld met de boodschap: "Wij hebben een bloemetje voor u, en wie gunt u een bloemetje in de straat of buurt." Door de open vraag reageerde mensen heel divers. Het bloemetje werd meestal gegeven aan iemand die veel voor hen had betekent, of iemand die een opkikker kon gebruiken.

Enkele keren was er niemand aanwezig die de persoon een bloemetje gunde. Dat was ook weer een mooie ingang voor een gesprek. Hoe zit het netwerk van deze persoon eruit? Waar ligt nog een behoefte?

In de Scharstraat in Mierlo-Hout waar veel ouderen wonen maakte enkele bewoners zich zorgen over een man die licht dementerend is. Door het contact met het bloemetje was een huisbezoek snel gepland. Meneer gaf aan dat er wel mensen over de vloer kwamen maar wist zo ook niet wie. Met zijn medeweten heb ik hiervoor de huisarts gebeld en uiteindelijk bij zijn casemanager van Savant gekomen. Samen met haar en de buren hebben we een vangnet rondom meneer gemaakt dat wanneer er vragen of zorgen zijn we deze ook met hem kunnen bespreken.

En zijn mantelzorgende buurman had een vervelende situatie met een instantie waar ik direct bij hen kunnen ondersteunen doordat het contact en vertrouwen er was.

Een half jaar later ervaarde andere bewoners in deze straat overlast van hangjeugd. Doordat het contact al was met de bewoners is het gesprek snel opgang gezet en samen met Compaen en jongerenwerk gesprekken gevoerd. Zo kon ik ook naar de wijkagent en gemeente terugkoppelen wie er in het straatje wonen en wat de ervaringen met de jongeren zijn.

Wat een bloemetje al niet te weeg kan brengen!