Francisco

Paginasecties
Text

Francisco Salemink, herstelondersteuner en MatchMentor

Toen ik in 2018 uit de ziektewet kwam, wilde ik weer iets gaan doen want ik kan slecht thuis zitten. Ik  ben in gesprek gekomen met iemand van LEVgroep en vertelde dat ik graag weer aan de slag wilde. Zo ben ik het MatchMentorschap ingerold. Als MatchMentor ben je een maatje voor een jongere van 13 t/m 23 jaar die een hulpvraag heeft. De hulpvraag kan komen vanuit de ouders of vanuit de jongere zelf. Je ontmoet elkaar elke week. We gaan bijvoorbeeld een ijsje eten of een stukje wandelen, gewoon als maatjes.

Werken aan herstel

Vanuit mijn herstel ben ik bij Nei Skoen gekomen. Ik volg voornamelijk mijn meetings bij Nei Skoen om aan mijn herstel te werken. Daarin neem ik mede verslaafden op sleeptouw en ondersteun ik hen bij hun herstel. Nei Skoen is een Recovery Learning Center. Mensen die behoefte hebben aan een praatje, iets creatiefs willen doen of gewoon op zoek zijn naar de verbinding met anderen, kunnen daar terecht. Het hoeft niet te betekenen dat het altijd iemand is met een middelenverslaving. Het kunnen bijvoorbeeld ook  mensen zijn die psychische problematiek hebben of zich alleen voelen en die op deze manier gezellig een kopje koffie drinken, muziek maken of creatief bezig zijn.

"Ik geef graag iets dat ik zelf heb gemist"

Het vrijwilligerswerk levert mij een goed gevoel op. Ik doe het vrijwillig en hoef er ook echt niks voor terug te hebben. Ik wil graag iets terug doen voor de maatschappij en iets geven dat ik altijd heb gemist. En juist door mij als vrijwilliger aan te bieden, hoop ik dat ik andere mensen kan stimuleren of helpen in hun eigen leven. Ik wil andere mensen iets geven en zelf ook in de verbinding blijven met anderen.

www.neiskoen.nl
www.matchmentor.nl