Joost

Paginasecties
Text

Joost Verspaget, ondersteuner Werkgroep Aandacht voor Ouderen

Na mijn pensionering wilde ik een zinvolle invulling geven aan mijn vrije tijd. Ik heb Jibb+ mede opgericht en was als vrijwilliger JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Helmond. De laatste twee jaar ben ik vooral bezig met armoedebestrijding en participatie van ouderen. Mijn energie is nu gericht op de bestrijding van eenzaamheid onder (kwetsbare) ouderen. Dit is hard nodig in deze coronapandemie. We zullen ouderen moeten ondersteunen en begeleiden naar het nieuwe “normaal” na de coronatijd. Dit zal nog veel energie van maatschappelijke organisaties vergen om ouderen weer volop te laten participeren. Een nieuwe opgave. Ik kan en wil daar zeker een steentje aan bijdragen.

We hebben met veel acties, zoals Muziek in ’t Portiek, attenties voor opa’s en oma’s, gehandicapte ouderen en mantelzorgers, maaltijden, de Voor M’kaar scheurkalender, het Om-met-je, etc. ouderen in Helmond laten weten dat zij nog steeds meetellen. Met elk klein gebaar waren de senioren zeer content. Het helpt hen de corona-tijd en de daarmee samenhangende beperkingen door. We zullen deze ouderen na corona stimuleren weer volwaardig te participeren in onze complexe samenleving.

"Mij brengt het grote voldoening als ouderen enthousiast reageren op onze acties. Elke blije senior telt voor mij!"

We waren met Muziek in ’t Portiek een keer in Helmond-West bij een complex van seniorenwoningen. De oudere bewoners kwamen tijdens het optreden naar buiten. Een mevrouw, waarvan de man net na lang lijden was overleden, kwam op verzoek van de buurvrouw naar buiten. Ze barstte in tranen uit en gaf aan sinds lange tijd weer een geluksmoment te hebben. We hebben speciaal voor haar gevolg gegeven aan een verzoeknummer. Ook complimenten aan het zangduo Dubbel Trubbel voor hun improvisatievermogen. Dit zijn de momenten die mij in het hart raken. Ouderen verdienen aandacht!

Werkgroep Aandacht voor Ouderen

In deze werkgroep werken ouderenbonden, zorginstellingen, Jibb+, LEVgroep en Cultuurcontact samen. Ik denk niet dat deze werkgroep er zonder vrijwilligers was gekomen. Geen enkele maatschappelijke organisatie kan overigens zonder vrijwilligers functioneren. Wat belangrijk is dat professionals de vrijwilligers beter leren begrijpen. Hun motivatie is anders dan iemand die voor een functie betaald wordt. Daar is zeker nog veel te leren en te verbeteren.