Jongerenwerk Helmond - Hussain en Thijs van LEV Helmond
Datum

Buurtactiviteit voor en door jongeren in Helmond

Inhoud

Onze jongerenwerker vindt aansluiting bij een groep van 7 jongeren door een activiteit op het stenen veldje, hij werkt aan een vertrouwensband. Hij maakt een appgroep aan, maakt alle jongeren beheerder en daagt ze uit om zoveel mogelijk jongeren uit de buurt toe te voegen in de appgroep. In no time zitten er 60 jongeren in de appgroep. Een aantal jongeren vormen een werkgroep voor activiteiten.

Tijdens Achter de Voordeur gesprekken aan de Johannes Vermeerlaan, verzuchten diverse buurtbewoners dat er niets voor jongeren te doen is in de wijk. Een bewoner spreekt zelfs uit: “Dit stukje wijk is gewoon achtergesteld, we doen gewoon niet mee!”

We vragen de jongerenwerkgroep of zij mee willen werken aan het organiseren van een buurtactiviteit. Het budget is laag dus ze gaan op zoek naar een alternatieve oplossing voor een stroomaggregaat. Aan het veldje woont een bewoner die door het Achter de Voordeur team maar lastig te bereiken is. Juist aan hem vragen we of hij stroom wil leveren. De man is blij dat hij iets kan betekenen en biedt aan om vaker te helpen, zijn voordeur staat open. Een medewerker van de woningbouwcorporatie ziet dit en zoekt contact. Het lukt om de bewoner te bewegen richting het sociale team voor hulp.

Ook buurtbewoners worden enthousiast van alle bedrijvigheid voor hun deur en geven aan in de toekomst mee te willen werken aan nieuwe activiteiten: “Zoiets als de buurtcamping in Dierdonk, dat moeten we naar hier halen.” In korte tijd heeft het contact van de jongerenwerker met 7 jongeren een enorme spin-off in de buurt gekregen. Juist door te focussen op wat al aanwezig en sterk is!

Een groep buurtbewoners uit de Bloem- en Paardenvelden is opgestaan om zich in te zetten voor de eigen wijk.

Vind je dit een goed verhaal?

LEVgroep is volop in beweging en heeft meer verhalen voor je verzameld. Neem gerust een kijkje.

Alle verhalen