Klachtenregeling

Inhoud

Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Ben je toch niet tevreden of heb je een klacht over:

  • de manier waarop je bent behandeld door onze medewerkers,
  • de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening,
  • de organisatie van de hulp- en dienstverlening,
  • de privacy?

Bespreek dan je ontevredenheid of klacht allereerst met onze medewerker, die je geholpen heeft. Deze zal waar mogelijk maatregelen nemen om een oplossing te vinden. 

Ben je niet tevreden over deze  klachtafhandeling, dan kun je in gesprek gaan met de leidinggevende om alsnog, waar nodig en mogelijk, een oplossing te vinden.
 
Mocht je ook niet tevreden zijn over de klachtafhandeling door de leidinggevende, dan kun je je klacht nog voorleggen aan de externe Klachtencommissie. Indien nodig adviseert LEVgroep je hierin.

Alle klachten worden geregistreerd. Van alle klacht- en bemiddelingsgesprekken worden verslagen gemaakt.

Onze contactgegevens:
LEVgroep - Centraal kantoor
Penningstraat 55
5701 MZ  Helmond
Tel.: (0492)598989
E-mail: info@levgroep.nl