Lotgenotengroepen

Voor wie?

Er bestaan lotgenotengroepen voor:

  • mantelzorgers voor iemand met dementie
  • mantelzorgers voor iemand met parkinson
  • mantelzorgers voor iemand met CVA (ofwel beroerte)

Iedere mantelzorger die hiermee te maken heeft, is van harte welkom in één van de groepen!

Wat doen de groepen?

Voor de verschillende lotgenotengroepen organiseert Steunpunt Mantelzorg Helmond 6 keer per jaar een bijeenkomst.  Deelnemers delen hier informatie, vertellen over hun ervaringen en steunen elkaar. 

Mantelzorgers kunnen veel baat hebben bij een lotgenotengroep.  Door er met andere mantelzorgers over te praten, hebben zij het gevoel er niet alleen voor te staan en krijgen zij van andere mantelzorgers handvatten aangereikt om thuis beter met de problematiek om te gaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ineke Folgerts en Maartje Vos, coördinatoren mantelzorgondersteuning via mantelzorghelmond@levgroep.nl of bel 0492-59 89 89 en vraag naar Steunpunt Mantelzorg Helmond

Het Steunpunt Mantelzorg hanteert een gedragscode: alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Kosten?

Deelname is vrijblijvend en tot niets verplichtend.

Neem contact op met onze specialisten

Ineke Folgerts Mantelzorgmakelaar LEVgroep

Ineke
Folgerts

Coördinator Mantelzorg