Lotgenotengroepen

Voor wie?

Er bestaan lotgenotengroepen voor:

  • mantelzorgers voor iemand met dementie
  • mantelzorgers voor iemand met parkinson
  • mantelzorgers voor iemand met NAH (ofwel niet aangeboren hersenletsel)

Iedere mantelzorger die hiermee te maken heeft, is van harte welkom in één van de groepen!

Wat doen de groepen?

Voor de verschillende lotgenotengroepen organiseert Steunpunt Mantelzorg Helmond 6 keer per jaar een bijeenkomst.  Deelnemers delen hier informatie, vertellen over hun ervaringen en steunen elkaar. 

Mantelzorgers kunnen veel baat hebben bij een lotgenotengroep.  Door er met andere mantelzorgers over te praten, hebben zij het gevoel er niet alleen voor te staan en krijgen zij van andere mantelzorgers handvatten aangereikt om thuis beter met de problematiek om te gaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ineke Folgerts en Chantal Cox, coördinatoren mantelzorgondersteuning via mantelzorghelmond@levgroep.nl
of bel 0492 59 89 89 en vraag naar Expertisecentrum Mantelzorg Helmond

Het Expertisecentrum Mantelzorg Helmond hanteert een gedragscode: alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Kosten?

Deelname is vrijblijvend en tot niets verplichtend.

Neem contact op met onze specialisten

Chantal Cox

Chantal
Cox

Coördinator Expertisecentrum Mantelzorg - Dementievriendelijke gemeente - Vrijwillige Terminale Zorg
Ineke Folgerts Mantelzorgmakelaar LEVgroep

Ineke
Folgerts

Coördinator Mantelzorg