Datum

LEVgroep behaalt bronzen niveau Milieuthermometer Zorg in kader van Green Deal Zorg Helmond / De Peel

Inhoud

Op 2 november 2023 heeft LEVgroep een belangrijke mijlpaal bereikt door het behalen van het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg voor haar locaties in Helmond. Dit is onderdeel van het bredere initiatief, het convenant Green Deal Zorg Helmond / De Peel. 

Dit certificaat markeert een belangrijke stap in de verankering van duurzaamheid binnen LEVgroep, een kernonderdeel van onze visie, missie, koers en kernwaarden. Het streven naar duurzaamheid gaat hand in hand met ons doel om bewust deel uit te maken van de samenleving en een duurzame woon- en werkomgeving te creëren. Dit doen we door de inzet van mensen, materialen, grond- en hulpstoffen, gebouwen en energie zo efficiënt mogelijk te organiseren. Concreet betekent dit: 

  • Optimaliseren van hergebruik van materialen; 

  • Verminderen van energieverbruik; 

  • Reduceren van afval en verspilling; 

  • Optimaliseren van logistieke bewegingen van onszelf en aan ons verbonden partijen. 

Onze deelname aan de Green Deal benadrukt de inzet van LEVgroep om duurzame oplossingen te omarmen en onze organisatieactiviteiten te stroomlijnen met respect voor het milieu. 

We zijn vastbesloten om deze inspanningen voort te zetten en verkennen continu nieuwe manieren om bij te dragen aan een groenere en duurzamere toekomst. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Milieu Platform Zorgsector 

Afbeelding verwijderd.